WYSIWYG Web Builder
Pokladnice  l  PC zostavy  l Notebooky  l  Tablety  l  Smartfóny  l  Servis  l  Servisné strediská  l  Profil  l  Kontakt
 
Copyright © 2015 by CYtech   •   Všetky práva vyhradené   •   e-mail: cytech@stonline.sk
Predaj a servis výpočtovej techniky
a registračných pokladníc
Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici od 1. apríla 2015.
ELEKTRONICKÁ registračná pokladnica (ERP) alebo  VIRTUÁLNA registračná pokladnica (VRP)
Pozrite si porovnanie prevádzkových nákladov.